Kínai medicina, Még ajánljuk

Terápiák - Hagyományos kínai orvoslás használt könyvek - harcosokosvenye.hu

Mogyorósi Alexandra Views 0 Comments bizonyítékokon alapuló orvosláseurópai szabályozásgo global politikaintegrativ medicinasoft power Globális terjedését érzékelve a hagyományos kínai orvoslás TCM a nyugati világ egyik kedvelt vitatémájává vált nemcsak a média, de a jogalkotók körében is.

Az Egészségügyi Világszervezet WHO támogatja egészségügyi rendszerbe való integrálását, miközben az Európai Unió is felismerte jelentőségét. Így joggal merül fel annak a kérdése, hogy milyen szerepet tölthet be a TCM jövőnk egészségügyi rendszerében.

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a hagyományos kínai orvoslás hogyan kapcsolódhat be Európa egészségügyi ellátásába, és milyen perspektívái vannak a jövőre nézve. Elégnek bizonyul-e a kínai soft power politika az integráció akadályában álló korlátok leküzdéséhez, vagy vannak-e olyan kérdések, melyek minden próbálkozás ellenére gátat szabnak a TCM érvényesülésének? A hagyományos kínai orvoslás: hanyatlástól a virágzásig A hagyományos kínai orvoslás keletkezésének pontos ideje nem ismert, de a legtöbb szakirodalom az időszámításunk előtti 3.

Az ő nevéhez fűződik annak a Sárga Császár Belgyógyászati Könyveként [i] Nei Jing ismertté vált szakkönyvnek a megszületése, amely elsőként fektette le a kínai orvoslás elméleti alapjait. Az ópiumháborúval azonban bekövetkezett a kínai orvoslás első igazi törése. A háború elvesztése Kína számára hatalmas traumát jelentett, hiszen ez volt az első olyan gomba köröm láb kezelés szóda, amikor egy nála gazdaságilag és katonailag jóval fejlettebb hatalommal kellett szembe néznie.

Az országnak el kellett gondolkodnia Kína-központú világképén. A kudarc az orvostudományra is hatással volt, mivel a nyugati medicina széleskörű elterjedését eredményezte, kuruzslásnak nyilvánítva a népi gyógyászatot. A kínai elit sem állt ki a tradicionális kínai medicina mellett, sokkal inkább az újonnan érkezett orvostudomány előnyeit és erősségeit sulykolva próbálta meg háttérbe szorítani azt.

A modern nyugati technikák átvételén alapuló önerősítés korszaka a kínai-francia háborúval zárult, melyet a japánoktól elszenvedett totális vereség pecsételt meg. Mivel utóbbi esetében Kínát egy addig barbárnak vélt szomszédos ország győzte le, az ország számára egyértelművé vált, hogy a technikai vívmányokon túl immár a nyugati eszmék átvétele is elkerülhetetlen. A nyugati medicina drámai fejlődésen ment keresztül, ami mellett a kínai orvoslás a visszamaradást és a tradicionális kultúra — Kínai medicina gyengítő — irracionalitását szimbolizálta.

Miközben a modern orvostudomány végleg meghódította az országot, a TCM teljes megsemmisítésére számos kísérlet történt. Bár ezt a törekvést egy országos sztrájknak köszönhetően végül sosem sikerült teljesen megvalósítani, a Az ben megalakult Kínai Népköztársaság a TCM elismerése és fejlesztése mellett kötelezte el magát.

A megmentésre irányuló politikában bizonyára nagy szerepe volt annak, hogy kínai medicina kormánynak nem volt elég pénze a modern típusú orvoslásra, pedig a vidéki lakosság egészségügyi ellátórendszere mielőbbi modernizálásra szorult. Mao Ce-tungnak, aki igazi kincsesbányának titulálta a kínai medicinát, a nyugati orvoslással való egyenjogúság törvénybe foglalása és a két orvosi rendszer egyesítése volt a célja.

Azóta a tudományos bizonyítékokon alapuló nyugati orvoslás és az intézményesített hagyományos kínai gyógyászat úgy egészítik ki egymást, hogy közben egyik sem próbál magának kizárólagosságot szerezni.

Kína egészségügyi kiadása olyan rohamos mértékben növekszik, hogy ra — a ös értéket majdnem megduplázva — túlszárnyalhatja az 1,1 trilliárd USD-t. Mindehhez Kínában 42 TCM-re szakosodott felsőoktatási intézmény áll rendelkezésre, de további egyetem is kínál kurzusokat, hogy biztosítani tudják mintegy A termékeket több mint háromezer vállalat dolgozza fel, hogy a világ más országaiban is elérhetővé váljanak.

Természetes gyógymódok és egészség megőrzés a keleti medicinával.

A növekvő keresletnek köszönhetően az export virágzik, Kína csak a tavalyi évben 3,6 milliárd USD [xix] értékben adott el A nyugati orvoslásból kiábrándult európai társadalom A hagyományos kínai orvoslás Európában viszonylag későn jelent meg.

Az akupunktúra csak a Megismerése után így volt ez Európában is, csakhogy a gyógyszer lassacskán a narkotikumok fogyasztásának közkedvelt módjává vált, ami miatt számos nyugati ország betiltotta orvosi úton történő alkalmazását.

A másik olyan hagyományos kínai orvoslásból eredeztethető hatóanyag, amely igencsak népszerűvé vált a nyugati orvostudományban, közel egy évszázaddal később, az es években hódította meg Európát, noha Kínában már i.

kínai medicina gyógyszer a gomba körmök az ujját

A nálunk egynyári ürömként ismert artemisia annua cserjéből előállított gyógyszert a malária kezelésére használják, de Európában végzett kutatások szerint hatóanyaga rákmegelőző tulajdonságokkal is rendelkezik. Kína sokáig eltitkolta módszereit az idegenek elől, de a hatalmas távolság sem könnyítette meg a TCM terjedését. Európa ráadásul gyanakvással tekintett a kínai orvoslásra, melyet sokan elavultnak véltek és vélnek ma is.

Pedig kizárólag több ezer éves fejlődése miatt mondható hagyományosnak. Elnevezése ellenére nem jelenti a régihez való dogmatikus ragaszkodást, mindössze azt, hogy újításai konszenzusos módon, mindig a régi rendszeren belül alakultak paradigmaváltás nélkül. Archaikus eredetén túl a kínai orvoslás Európa számára valamiféle misztikus tevékenységet jelentett, melyet semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztott alá.

Sokáig a kínai politika sem állt a TCM európai térnyerésének szolgálatába, hiszen a A kínai orvoslásról kialakult kép a Európának szembe kellett néznie az őt ért egészségügyi kihívásokkal, különösen kínai medicina krónikus betegségek, fájdalmak kínai medicina járványok terén, melyekre a körömgomba fajtái jellemzői orvostudomány sokszor nem tudott megoldást találni.

A megfelelő gyógykezelések hiánya a kínai orvoslás iránti érdeklődés irányába hatott, de az is erősítette a folyamatot, hogy a modern orvostudomány által alkalmazott gyógyszerek mellékhatásait és növekvő árait elutasítva sokan választották — és választják ma is — szívesebben a hagyományos, természetes eredetű készítményeket.

Fontos tényező továbbá, hogy a TCM sokkal személyesebb szolgáltatást kínál a nyugati orvoslással szemben, melynek orvosai a kritika szerint nem fordítanak elég időt és figyelmet a páciensek problémáira. Az effajta érvelések során az emberek szeretik a kínai orvoslás számukra pozitív elemeit kimazsolázni, és kritika nélkül fordulni a hagyományos gyógymódok felé.

Mindeközben hajlamosak elfelejteni a modern orvostudomány sikereit és az azoknak köszönhető egészségügyi biztonságot. Részben e torzulásnak köszönhetően a TCM népszerűsége gyorsan terjed a nyugati világban. Első intézményesített megjelenésére ben sor, amikor Németország megnyitotta első kínai orvoslásra specializálódott kórházát. A TCM-készítmények terjedése azonban már jóval bonyolultabb kérdés ennél.

Kína szerepe a hagyományos kínai orvoslás térnyerésében A kínai medicina térnyerése Európában nemcsak a modern orvoslást ért kritikák következménye, hanem azé a tudatos kínai politikáé is, mely a TCM-et a soft power [xxvii] szolgálatába állítva komoly erőfeszítést tesz a kínai orvoslás terjesztéséért.

Dr. Chen rám nézett és csak annyit kérdezett: hány kávét iszom egy nap?

Xi Jinping különösen elkötelezett a kínai medicina támogatása és fejlesztése iránt, melyről az a os nemzeti stratégia is tanúbizonyságot tesz, mely ra a TCM univerzális hozzáférhetőségére, TCM készítmény regisztrálására és 50 együttműködésre alkalmas nemzetközi TCM-központ létrehozására tett ígéretet.

Ahhoz, hogy Kína a nyugati világba is sikeresen tudja exportálni orvoslását, politikáját ott kell kezdenie, hogy saját államán belül megteremti a TCM fejlődéséhez szükséges környezetet. Ezt felismerve egy olyan következetes politika vette kezdetét, melynek a kínai orvoslás előtt álló akadályok felszámolása, vagyis kínai medicina nemzetközi közösség által elfogadható feltételek megteremtése a célja.

Ennek keretében sor kerül a termékek szabályozására, szabványosítására, engedélyeztetésére, a szakemberek képzésének modernizálására, a minőségfejlesztésre és számtalan olyan intézkedésre, mely nélkül a TCM mai keretei között nem létezhetne Európában. Egyrészt igyekszik kínai medicina TCM egészségügyi rendszerben betöltött státuszát és szerepét növelni, melynek érdekében a helyi kormányzatok a nemzeti gazdasági és társadalmi fejlesztések szerves részévé tették a kínai orvoslást.

Másrészt, a kínai orvoslás vonzóbbá tételére és befolyásának kiterjesztésére törekszik a nyugati kritériumoknak való megfelelés előmozdításával. A kormány jelentős összeggel kínai medicina a programok megvalósulását, ráadásul a rendes költségvetési keretet gyakran egészíti ki extra támogatással. Az iparág fejlesztésével párhuzamosan kínai medicina a nemzetközi közösség felé való nyitás is, mely az oktatási és egészségügyi intézmények közötti együttműködésekre, a kutatói- és csereprogramokra, valamint a nemzetközi szervezetekkel folytatott közös munkára helyezi a hangsúlyt.

Először azonban szükség volt a külföldiek számára is érthető szakirodalom létrehozására, az as évekig ugyanis nagyon kevés angol nyelven elérhető tankönyv vagy kutatási anyag létezett. E felismerés eredményeként Kína angol nyelvű publikálásba kezdett, amely egyúttal a források standardizálását és a terminológiák modernizálását is magába foglalta.

Pécs egy fontos kulturális város, így a pécsi egyetem és a mi egyetemünk között igen értékes kapcsolat alakulhatott kínai medicina.

Úgy gondolom, ez a jövőben egy jó barátságra alapozva is így marad. Yuan Juxiang annak a — Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Karán megalakult — Konfuciusz Intézetnek az átadó ünnepségén fogalmazta meg ben, mely a világon hetedikként vállalkozik arra, hogy oktassa, alkalmazza és kutassa a hagyományos kínai orvoslást.

A hazánkban megszerzett diploma az Európai Unióban is érvényes, előmozdítva a TCM egészségügyi rendszerbe való integrálását. A WHO, mely a kínai orvoslás gyógyhatását számos tünet, állapot és betegség esetében tekinti hatásvizsgálatok által kínai medicina, óta külön stratégiával rendelkezik a hagyományos gyógymódokra vonatkozóan.

Medicina Tradicional China - Qi, El arte chino de la curacion 2007

A jelenleg között futó program arra ösztönzni az államokat, hogy integrálják egészségügyi rendszerükbe a komplementer és alternatív orvoslást. Nem kivétel ezalól Európa sem, mely szintén igyekszik megtalálni a kínai orvoslásból számára leginkább hasznosítható elemeket. A Kínával folytatott párbeszédnek és a TCM európai képviselőinek számos szereplője és csatornája van. Az ernyőszervezet húsz európai ország egyesületével képviseli magát a TCM nemzetközi színpadán.

Hálózata egy jól működő, strukturált politikát kíván létrehozni a TCM támogatására, elfogadtatására és intézményesítésére, melyet elsősorban az európai országok kormányainak kíván közvetíteni.

Hagyományos kínai orvoslás témakör művei, könyvek, használt könyvek

A szervezetek nyomásgyakorlása és a növekvő fogyasztói igények hatására az Európai Unió is lépésre szánta el magát, amikor ben létrehozta az első finanszírozott kutatást a komplementer és alternatív medicina témájában.

Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramja FP7 keretében került sor. A célok között szerepelt többek között, hogy felmérjék a 27 EU-tagállam kínai medicina további 12 társult ország komplementer és alternatív medicinára KAM alkalmazott definícióit, terminológiáit, a kormányok által gyakorolt felügyeletet, a készítmények biztonságosságát, az arra vonatkozó szabályozást, a szakemberek besorolását, a fogyasztók szükségleteit, valamint a jövőre vonatkozó kilátásokat.

Terminológiai és definíciós problémák A hagyományos kínai orvoslás a komplementer és alternatív gyógymódok körébe tartozik, megkülönböztetve azt az allopátiás, bizonyítékokon alapuló orvostudománytól.

kínai medicina köröm gomba, hogyan kell kezelni a házban feltételek

A hagyományos kínai orvoslást egyszerre sorolják a holisztikus, alternatív és komplementer gyógymódok körébe, mely sokak számára félrevezető lehet. Miközben a TCM holisztikus és alternatív gyógymódként történő leírása helytálló ugyan, a két kategória egymás mellé helyezése paradoxnak tűnhet, hiszen a két fogalom majdnem ellentétes. Nem beszélve arról, hogy az alternatív és a komplementer elnevezés is mást jelent.

Még ajánljuk

Azokat a gyógymódokat, melyek csupán népi hiedelmekre alapulnak, és hatásukat semmilyen megalapozott bizonyíték nem támasztja alá, a modern orvostudomány mindig igyekezett kirekeszteni az kínai medicina. A KAM azonban még mindig nem bizonyult a legjobb kifejezésnek, mivel másodlagosságot sejtet. Így jött létre az integratív orvoslás fogalma, mely bár tartalmilag szintén nem hoz változást, a hagyományos gyógymódok tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslásba való illesztését és azzal való egyenrangúságát hirdeti.

Problémát jelent, hogy a fogalmak használata nem egységes az Európai Unió tagállamaiban. A szabályozás első lépése a terminológiák egységesítése kéne, hogy legyen, mivel anélkül a tartalmi kérdések tisztázása rendkívül nehézkes. A kategóriák között sokszor nehéz meghúzni a határt, így a gyógymódok besorolására több klasszifikáció létezik. Ráadásul nincs egyetértés arra nézve sem, hogy a kínai orvoslás alatt pontosan mely eljárásokat kell érteni.

Érvelésük alapja a bizonyíthatóság, mondván, hogy csak az a terápia kínai medicina igazi gyógymódnak, mely biokémiai úton, egzakt módon kimutatható gyógyhatással rendelkezik.

Ha egy alternatív medicina esetében sor kerül ennek bizonyítására, akkor a modern orvostudomány integrálja azt eszköztárába.

A hagyományos kínai orvoslás számos betegségre gyógyír

Onnantól pedig nem sorolhatnánk a komplementer és alternatív medicina kategóriájába. Ebből a következtetésből vezetik le azt, hogy az alternatív gyógymódok vagy bizonyítottan hatástalanok, vagy pozitív hatásuk tudományos eszközökkel nem igazolható. Bár az effajta logikára épülő eszmefuttatások sokszor származnak laikusok tollából, a hivatalos álláspont valóban az, hogy minden gyógymóddal szemben meg kell követelni azt, hogy hatása tudományosan bizonyított legyen.

A kínai medicina a betegségek létrejöttét a szervezet energetikai egyensúlyának felborulásával magyarázza. Ez rendben, viszont minden esetben arra vagyunk kíváncsiak, miért borul fel az egyensúly.

A bizonyíthatóság mellett annak érdekében is szükség volt az új elméleti struktúrák és módszerek kidolgozására, hogy egy nap majd egybeforrhasson a két orvosi rendszer. A hagyományos kínai orvoslást ma már teljes mértékben áthatja a nyugati orvostudomány, így a gyakorlati összekapcsolódásra számos példát találhatunk. A laboratóriumi vizsgálatok, képalkotó eljárások nélkülözhetetlen részét képezik a kínai orvoslásnak, melynek intézményeitől elvárt, hogy műtőkkel, intenzív és sürgősségi osztállyal legyenek felszerelve.

A TCM és a modern orvostudomány ismeretanyaga két, egymással összeegyeztethetetlen nézőpontot képvisel, így a két orvosi rendszer alapjaiban sem feleltethető meg egymásnak, azt leszámítva, hogy mindkettő az életminőség javítására törekszik. A hatásvizsgálatok eredményességét korlátozza, hogy a kínai medicina az individuális terápián alapszik, aminek következtében a kutatás során egyszerre több kezelési módszert kell kiértékelni. Az egyik legnehezebb kérdés pedig az, hogy hogyan lehet az egyéni terápiás kutatási eredményeknek kínai medicina érvényt szerezni.

Hagyományos kínai orvoslás

Kínai medicina Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján például a hagyományos kínai orvoslás kapcsán már elegendő információ áll rendelkezésre a tudományos megalapozottság megítéléséhez. A komplementer és alternatív medicina szabályozási keretei A terminológiai és módszertani problémák ellenére az Európai Unió állást foglalt a komplementer és alternatív medicina szabályozása mellett.

Vannak olyan országok, ahol a KAM gyógyászat illegálisnak minősül a bizonyítékokon alapuló orvoslás kizárólagossága mellett, így gyakorlata általában jogi kiskapuk kijátszásán keresztül történik annak ellenére, hogy az elmúlt években az ilyen monopolista rendszerekben is kezdetét vette a szabályozási folyamat.

A toleráns államokban ugyancsak az akadémikus orvoslás az, mely jogot formál az egészségügyre, de a szektoron kívül már a KAM is hivatalosan alkalmazható tevékenységnek minősül.

kínai medicina gombák nail medical lakkok

A CAMbrella között végzett 39 országra kiterjedt kutatása a következőképp foglalja össze a KAM szabályozására vonatkozó eredményeket 1. A vizsgált országok közül tizenhét rendelkezik általános jogi szabályozással. Ezek közül tizenegyre tehető azoknak az államoknak a száma, amelyek kifejezetten a komplementer és alternatív medicinát érintő előírásokat foglalják rendeletbe, míg hat olyan állam van, amelynek egészségügyi törvénye tartalmazza a KAM-ra vonatkozó részeket.

Kínai medicina Budapest

Huszonkét ország csak néhány kezelésre vonatkozóan rendelkezik szabályozással, bár néhány államban a KAM-törvény már előkészületi stádiumban van. Az eltérések oka abban keresendő, hogy a jogi környezetet a döntéshozók sokszor politikai, gazdasági megfontolások mentén, terápiás szempontok nélkül alakítják.

kínai medicina összeesküvés a száj köröm gombák

A hozzáállás nagyban függ a történelmi hagyományoktól, attól, hogy az adott országban melyik KAM kezelés rendelkezik régóta fennálló gyakorlattal. Az uniós szintű jogharmonizáció előmozdítása tehát nemcsak azért nehézkes, mert egyes tagállamok nem rendelkeznek konkrét szabályozással, hanem azért is, mert azok az országok is rendkívül sokszínű képet mutatnak, amelyekben már megkezdődött a jogalkotás.

A hagyományos kínai orvoslásra áttérve az akupunktúra csupán Málta és Svájc esetében jelent szabályozott, regisztrált tevékenységet, és huszonnégy országban számít csupán a kezelési formát szabályozó, de tevékenység szintjén nem elfogadott gyakorlatnak. A hagyományos kínai orvoslás egyéb területein már jóval elmaradottabb a szabályozás, bár nehezíti a kiigazodást, hogy több ország az akupunktúrával azonosítja a TCM-et, így szabályozását is egy kalap alá veszi azzal.

E problémától eltekintve a hagyományos kínai orvoslás az Európai Unióban kínai medicina kínai medicina számít regisztrált tevékenységi körnek, de azon országok száma is csak tízre tehető, melyekben a kínai medicina szabályozott gyakorlatnak minősül 2.

kínai medicina gombaspórák a lábkörmön

A páciens elvben ugyan szabadon választhatja meg az alkalmazni kívánt terápiát, de másik tagállamba lépve lényeges különbségekbe ütközhet a kínált lehetőségek számát, a szolgáltatás minőségét, a szakemberek képzettségét vagy a biztosítási rendszert illetően.

A szakemberek és kutatók körében ugyanúgy a kiszámíthatatlanság és a kínai medicina kérdése ad aggodalomra okot, hiszen szakmai tevékenységük nem mérhető össze más országbeli kollégáik munkájával. Bár a szakmai képesítések közös elismerése és a betegek jogainak összehangolására irányuló Európai Uniós direktívák igyekeznek a szabadságjogok útjában álló akadályokat felszámolni, közvetlen hatályos uniós jogszabály nincs a KAM vonatkozásában.

Az egyetlen közös elem az, hogy a TCM szakembereinek felhatalmazása sosem mutat túl a kínai medicina módszereinek alkalmazásán.

kínai medicina népszerű gyógymód a körömgomba ellen

Lásd még