Fungush köröm gyalog telek, Full text of "English-Hungarian dictionary"

Minden szó

Bár csak még a vak hirt ismerem és nem a valóságot Egymagam nem is lelek nyomot, ha nem vezérel némi jel.

Cseremisz Szótár

S mert én csak később lettem polgár köztetek, Kadmos egész népéhez szólok, halljatok: Akármelyőtök tudna róla: ki keze gyilkolta meg Láiost, Labdakos fiát, parancsolom, hogy mindent mondjon el nekem! S ha félni volna tán oka, előzze meg maga a vádat: nem lesz akkor baja más, csupán a várost hagyja el, bántatlanul.

Ha meg talán idegen földről ismeri a gyilkost: ne hallgassa el; mert én fogom jutalmát mérni, s hálám lesz a ráadás. De ha nem szóltok, s egyik-másik, maga vagy barátja bőrét féltve, megvetné szavam, mit teszek avval, azt is meg kell tudnotok. Kitiltom őt, akárki is, hogy földemen melynek erejét vallom és székét ülöm, valaki befogadja vagy szóljon vele vagy az imákban és az áldozatban őt társul válassza, s szentelt vízzel hintse meg. Mindenki űzze el házából, mint e föld fertőzetét, ahogyan Pytho isteni jósdájából kaptuk imént a szörnyü szót.

Igy leszek én a jósistennek és a rég halott királynak harcos szövetségese. Ezt meghagyom hát híven teljesíteni, mert ezt kivánjuk: én, az isten és a föld, mely isten nélkül senyved és gyümölcstelen. Ha nem is jönne égiektől a parancs, mosatlan tűrni mégsem illenék a bűnt, hogy így veszett a legjobb ember és király!

fungush köröm gyalog telek

Ki kell nyomozni! És mivel ma az enyém a kormány, mely az ő kezében volt előbb, enyém az ágya, asszonyom lett asszonya, és gyermekével testvér lenne gyermekem, ha nemzetségét nem szakítja meg a sors: most, hogy a véres végzet a fejére hullt, megvívom érte ezt a harcot, mint saját atyámért vívnám, meg nem állít semmi sem, mig nem tudom ki ölte meg nagy Labdakos fiát, ki Polydóros unokája, ős Kadmos üke, mesés Agénor sarja volt?

S most még azt kérem én az égtől: aki nem teszi parancsom, termést annak sem a föld ne adjon, sem az asszony gyermeket, hanem e mostani vész, vagy még szörnyebb, irtsa ki!

fungush köröm gyalog telek

Megátkozom főleg a gyilkost, bár maga bujik, bár cinkosokkal, a bosszú elől: zúzza sirba hitványul hitvány életét! S imádkozom: ha ennen házam adna tán tudtommal és türtömmel néki tűzhelyet, fejemre szálljon átkom minden betüje!

fungush köröm gyalog telek

De, Kadmos többi népe, kiknek e szavak szivünk szerint: Diké, az Igazság, legyen harcos velünk halálig s minden istenek! KAR Vallok, uram, hát, ahogy átkod rám köti: Nem én öltem meg és ki ölte meg, nem is tudom. Aki küldötte ezt a jóslatot, Phoebus, tárhatná föl nekünk, ki ölte fungush köröm gyalog telek De ki kényszerítheti az istent arra, amit tenni nem akar? KAR Más módot mondok, amit jónak gondolok. KAR Jósnak a jós, Phoebusnak titkaiba lát Tiresias leginkább: tőle biztosan megtud mindent, királyom, aki kérdezi.

fungush köröm gyalog telek

Csak azt csodálom, hogy már régen a köröm könnyeinek gombájától itt. KAR Mit mondjak még? Csak süket, ócska pletyka van Minden szót megvizsgálok én. KAR Ugy hiszik, útas emberek ölték meg őt. KAR Ha él, s szivében van egy szikra félelem, nem fogja tán fejére várni átkodat. KAR De lesz, ki leplezze: már az isteni jóst hozzák vezetői, kiben egyedül él az igazság kérj körömgombát emberek között.

OEDIPUS Tiresias, ki mindent vizsgálsz, tudhatót és milyen illóolaj segít a köröm gomba, égi s földi titkokat, a várost, ha nem látod is, tudod, milyen betegség lakja; melynek, bölcs úr, harcosát, se megmentőjét nem lelhetjük kívüled. Mert Phoebushoz - ha még nem mondta hirnökünk - üzentünk, s ő visszaüzent, hogy oldozás csak egy jöhet bajunkra, az, ha Láios gyilkosait nyomozva megtaláljuk és halállal sujtjuk, vagy száműzzük messzire.

Ne sajnáld hát madár szavából, vagy ha más útját a jóslásnak tudod, fungush köröm gyalog telek meg vele magadat és a várost, ments meg engemet! Minden reményünk benned! És jót tenni, ha módod van és erőd rá, legszebb áldozat. Éreztem én, de mégse jól tartottam meg Miért jössz olyan kelletlen felém? Könnyebben fogod hordani sorsod, s én is enyémet, hogyha szótfogadsz. Könyörögve borulunk eléd.

Ezt az ötletet a Zsolnay gyárnak szánom mert úgy gondolom az elegáns formákat és innovációkat képviseli. Remekül tud mutatni a saját Cukrászdájában, valamint a honlap webshopján az ajándéktárgyak között.

Őrültek vagytok, mindahányan! Én sohsem mondom ki, ennen romlásomra, vesztedet. Tudsz és nem szólsz? Érted-é hogy így elárulsz minket, sírba döntöd városod?

fungush köröm gyalog telek

Mit faggatsz hiába? Nem veszed ki titkomat! Fogsz-e végre szólni? Vagy meg nem puhulsz, s nem megyek véled semmire? És te mit lázítasz?

Document Information

Óh nem tudsz bünödről, csak enyémet korholod. Most dühöngj, ha tetszik, és a legvadabb haraggal őrjöngj ellenem! Tudd meg; ugy tűnik föl nekem, cinkos vagy, sőt magad a tettes, bár talán nem kézzel ölve; csak vak voltod tiltja, hogy azt ne mondjam: te vagy a gyilkos egyedül! S én azt mondom: tartsd meg átkodat, melyet imént világnak szórtál, és ne szólj mától se hozzám, sem ezek közt senkihöz: mert e föld szennye, akit átkoztál, te vagy!

Mit képzelsz? Hogy büntetéstől biztosítva lész?

fungush köröm gyalog telek

Jósmüvészeted talán? Ismételd, hogy értsem is! Vagy próbálgatva többre csalsz? Nem, nem hihetem, hogy érteném! Ami még jobban ingerel?

Uploaded by

Most már hasztalan beszélsz. Benned nincs, mert vak vagy és füled és elméd épolyan vak mint szemed. Nekem nem árthatsz és senki olyannak, aki lát.

A célkitőzések megvalósítása érdekében a szótár szókincsét átvizsgálva tisztázni kellett, hogy 1 a latin szavaknak milyen megfelelıi léteztek a négy nyelven a A használhatósági célkitőzés kiválasztását számos körülmény indokolja, amelyek közül csak a három legfontosabbat említjük meg. Közismert, hogy az elsı egynyelvő értelmezı szótárak megjelenése jelentıs szerepet töltött be az egyes irodalmi nyelvek szókincsének további alakulásában. Fontos volt az is, hogy ezek a mővek a szójelentések pontos meghatározása révén nagy segítséget jelentettek minden felhasználó számára.

Ép elég ehhez Apollo. Néki lesz majd gondja rá. Fungush köröm gyalog telek hát ugyan, hol az a híres jóserőd? Mért nem tudtál, mikor itt volt a dalnok eb, a városnak valami mentőt mondani? Nem jövevénynek illett bizony a talányt megoldani: ez jóslás dolga volt, amit te sem madárból nem látszott, hogy értenél, sem isten-ihletésből; akkor jöttem én, én, a tudatlan Oedipus, s megoldtam azt pusztán eszemmel, nem madárjelek szerint.

Én, kit te számüzetni vágysz, remélve, hogy Kreon trónjához közelebb fogsz állani. De én hiszem, hogy még Kreonnal sírni fogsz e számüzésen! Csak ne volnál ily öreg, magad bőrén éreznéd, terved mily bitang!

Lásd még